SERVO UPRAVLJAČI I PUMPE

SERVO UPRAVLJAČI I PUMPE

HIDRAULIČNI SISTEM UPRAVLJANJA

Sigurnost vožnje u velikoj meri zavisi od sistema za upravljanje. Vozilo ne treba samo pri velikim brzinama da bude sigurno za upravljanje, već treba i u gradskom saobraćaju da bude lako za upravljanje.

UREĐAJI ZA OLAKŠAVANJE UPRAVLJANJA
Uređaji za olakšavanje upravljanja se po pravilu sastoje iz odgovarajućih mehaničkih upravljačkih elemenata, jednog elektro-magnetnog ili hidrauličnog upravljačkog uređaja, kojim se preko ventila upravlja mlazom ulja koji dolazi iz potisne uljne pumpe. I iz dva potisna klipa koji su spojeni sa valjkom za upravljanje, odnosno segmentom za upravljanje. Čim vozač okrene upravljač stupa u dejstvo hidraulični razvod koji usmerava struju ulja u odgovarajući klip zavisno od pravca okretanja upravljača. Klip se pokreće pod pritiskom ulja od do 70 kp/cm², a preko njega se pokreće valjak upravljača koji zakreće rukavac upravljača. Tako vozač za zakretanje upravljača treba da upotrebi samo neznatnu snagu. Smanjenje snage iznosi 70%-80%. Udarce od neravnina sa druma amortizuju klipovi i ovi udarci se gube već u upravljačkim polugama. Tako se vozač manje zamara i bolje oseća upravljanje.

KVAR UPRAVLJAČKOG HIDRAULIČNOG MEHANIZMA

Do kvara na hidrauličnom upravljačkom mehanizmu dolazi usled habanja zaptivnih elemenata usled čega dolazi do gubitka ulja, i samum tim se prouzrokuje usporeno i otežano zakretanje upravljača, što bi u slučaju opasnosti moglo da bude kobno. Naš servis je u mogućnosti da u najkraćem roku sa originalnim delovima uz povoljnu cenu i garanciju izvrši servisiranje, popravku i proveru na ispitnom stolu.

Vršimo popravku i servis hidrauličnog upravljačkog mehanizma za sve tipove vozila.

ADRESA
Servo upravljači
Rvaćanska 31
11500 Obrenovac
Tel: 011/8724-334, 063/286-044

Ostavite komentar

Vaša e-pošta neće biti objavljena.